1950 - Πόλεμος Κορέας - Εξαρτήματα πιλότου των MiG-15 © George Moris

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Μώρης Γεώργιος


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

Σοβιετική εποχή - (Μεταγενέστερα αντίγραφα), 1950

Στοιχεία:

Κινέζικο ShL-50 δερμάτινο κράνος (πανομοιότυπο του σοβιετικού Shl-50 σε καφετί αντί του κλασσικού μαύρου των σοβιετικών. Επίσης, ενώ διατηρεί την ρίγα στην μετώπη, διαφοροποιείται ως προς το σχήμα και την πόρπη της).

Τα Σοβιετικά γυαλιά της μάσκας / προσωπίδας τύπου WW2 (κατασκευασμένα το 1969. Η κύρια τους διαφορά, με τα αντίστοιχα που είχαν κατασκευαστεί κατά τον WW2, είναι τα δύο υπερυψωμένα ανοίγματα για αερισμό τα οποία δεν υπήρχαν σε μεταγενέστερες κατασκευές. Οι περισσότεροι πιλότοι των Mig-15 ήταν εξοπλισμένοι με PO-1M
 γυαλιά προσωπίδας αν και υπάρχουν πρώϊμες φωτογραφίες από τον Κορεατικό Πόλεμο που απεικονίζουν πιλότους να φορούν ακόμα τα γυαλιά τύπου WW2.

Οι Σοβιετικές μάσκες οξυγώνου KM-16N. (Αυτές ήταν οι πρώτες σύγχρονες μάσκες οξυγόνου σοβιετικού τύπου, πανομοιότυπες με τις γερμανικές του WW2. Ο πρώτος τύπος ήταν ο "Α" με σύστημα στηρίξεως δύο σημείων. Αργότερα, τα πλαϊνά λουριά βελτιώθηκαν και προσετέθη και ένα τρίτο με συρματόσκοινο προκειμένου να προσαρτιστεί με την λωρίδα της προμετωπίδας. Ο τύπος αυτός προσδιορίστηκε ως "N" το γράμμα "Η" σε κύκλο).

Κινέζικο αντίγραφο του μικροφώνου λαιμού La-5 (τα σοβιετικά ήταν λευκά και δερμάτινα).

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εξαρτήματα πιλότου των MiG-15