Πύραυλος-διασποράς συστημάτων παθητικής παρεμβολής

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

Ο UV-30MK προορίζεται κυρίως για την προστασία αεροσκαφών από τα κατευθυνόμενα βλήματα με ταυτόχρονη παραπλάνησή τους με παθητικά αντίμετρα.

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευαστής "Vimpel"
Βάρος συστήματος (βάρος κενό), kg 30-96
Πρόγραμμα πυροδότησης - Αριθμός μέχρι 99
Ποσότητα ετοίμων φυσιγγίων 3
Συνολική ποσότητα φυσιγγίων των 50 mm 28-112
Αριθμός καναλιών πυροδότησης 3

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ UV-30MK