Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

Εκπαιδευτικό βλήμα προορίζεται κυρίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ R-27UT-RT