Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

Εκπαιδευτικό βλήμα R-27R προορίζεται κυρίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ R-27R-UR