Ραντάρ Shaphir-23. MiG-23 Flogger  © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

Στην 3η γενιά (1970 και μετά) ανήκουν τα παλμικά ραντάρ ντόπλερ που παρέχουν δυνατότητες αποκάλυψης στόχου, όταν αυτοί πετούν πολύ κοντά στο έδαφος. Ήταν το ραντάρ τύπου Shaphir-23, το οποίο αρχικώς προοριζόταν για τα MiG-23, αλλά στη συνέχεια εξόπλισε και άλλα μαχητικά αεροσκάφη. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ραντάρ ήταν ανάλογα του ραντάρ τύπου AWG-10 των F-4B/J (και ίσως υπερτερούσε και σε ορισμένα σημεία). To Shaphir-23 λειτουργούσε στην περιοχή συχνοτήτων "J", διαθέτοντας διάμετρο κεραίας περίπου 65 εκατοστών, ενώ η εμβέλεια της σάρωσης μαχητικού αεροσκάφους ήταν περίπου 85 χλμ., και ο εγκλωβισμός ερχόταν στα 60 χλμ. Το ραντάρ αυτό παρείχε κάποιες δυνατότητες ανίχνευσης στόχων, όταν αυτοί πετούσαν πολύ χαμηλά κοντά στο έδαφος (κατόπτευση), αλλά όχι και δυνατότητα πραγματοποίησης βολής υπό τις συνθήκες αυτές (Look down, ναι, Shoot down όχι). 

Τα νεότερα MiG-23ML/MLD που παραμένουν σε υπηρεσία διαθέτουν το νεότερης έκδοσης S-23MLD Shaphir, που ουσιαστικά βασίζεται στο αρχικό Shaphir-23, έχοντας δυνατότητα κατόπτευσης και βολής κάτω από το επίπεδο πτήσης σε συνδυασμό με νέα βλήματα (Look down-Shoot down). Η εμβέλεια και ο εγκλωβισμός παραμένουν στα επίπεδα του Shaphir-23, με ελαφρώς μεγαλύτερη διάμετρο κεραίας, περίπου στα 90 εκατοστά, ενώ η ταυτόχρονη παρακολούθηση στόχων είναι για 4 αεροσκάφη και ο εγκλωβισμός για δύο.