Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

Αναπτύχθηκε στα πλαίσια ενός προγράμματος για διαστημικά αεροσκάφη με το χαρακτηριστικό "Αετός" από το 1993 μέχρι το 1996, μαζί με τις άλλες προτάσεις όπως το MiG-2000, Tu-2000. 

Τη σχεδίαση και ανάπτυξη είχε αναλάβει η εταιρεία "Leninec". Επρόκειτο για κάτι ανάλογο του προγράμματος NASP των ΗΠΑ.