Πτερυγόπλοιο Lun

 


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

Η επιτυχία μιας στρατιωτικής επιχείρησης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη σωστή εκμετάλλευση των παραγόντων, χρόνος, χώρος, και ταχύτητα. Με τη χρήση των πτερυγόπλοιων οι συγκεκριμένες παράμετροι ικανοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όταν πρόκειται για αμφίβιες επιχειρήσεις, όπου η γρήγορη θαλάσσια μεταφορά προσωπικού και υλικού παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο.

Τα τελευταία χρόνια έντονα προβάλλονται τα πτερυγόπλοια, στα ειδικά κυρίως, περιοδικά ως τα μέσα που θα φέρουν την επανάσταση στο άμεσο μέλλον στις μεταφορές μεγάλων φορτίων. Σήμερα αυτή τη θέση την κατέχουν τα μεγάλα πλοία σε ποσοστό που φθάνει το 80% παγκοσμίως και λόγω μεταφορικής ικανότητας και λόγω χαμηλότερου κόστους.

Η σύλληψη της ιδέας της χρησιμοποίησης των πτερυγόπλοιων και η υλοποίηση της αρχίζει αρκετά νωρίς, από τη δεκαετία του '60 σε χώρες που είχαν εμπλακεί σε αυτό το πρόγραμμα, όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Σοβιετική Ένωση και άλλες. Οι περισσότερες απ' αυτές, μετά από προσπάθειες δέκα ετών, έφθασαν τελικά στο να εγκαταλείψουν το πρόγραμμα. Αυτό δεν συνέβη στη Σοβιετική Ένωση όπου πρωτοποριακά σχέδια πτερυγόπλοιων. τέθηκαν σε εφαρμογή και κατασκευάστηκαν και οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές. Στη σχεδίαση είχαν εμπλακεί τα πιο μεγάλα σχεδιαστικά γραφεία, όπως αυτά των Bartini, Beriev, Antonov και Alekseef. Όλοι τους κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να κατασκευάσουν τα πρωτότυπα για την εκτέλεση των δοκιμών. 

Όμως ο Alekseef προχώρησε ταχύτερα και μεθοδικότερα και κατάφερε να σχεδιάσει και να κατασκευάσει τα πιο μεγάλα πτερυγόπλοια που ακόμη παραμένουν ενεργά και χρησιμοποιούνται από το Πολεμικό Ναυτικό της Ρωσίας. Τα πτερυγόπλοια βασίζουν τη λειτουργία τους στο στρώμα αέρα που παράγεται λόγω της πτήσης πολύ κοντά στην επιφάνεια, ανεξάρτητα εάν αυτή είναι έδαφος, νερό, πάγος η βάλτος. Τα πτερυγόπλοια πάντως διατηρούν και την ικανότητα του να μπορούν να πετούν ως συμβατικά αεροπλάνα σε μεγάλα ύψη αλλά με αρνητικό επακόλουθο την υψηλή κατανάλωση καυσίμου, πράγμα που περιορίζει την εμβέλεια τους σημαντικά. 

Το πτερυγόπλοιο στην ουσία συνδυάζει την μεταφορική ικανότητα ενός πλοίου (ανάλογα με το μέγεθος του) και την ταχύτητα ενός αεροπλάνου που πετάει με 450 έως και 800 χλμ./ώρα. Τα τελευταία σχέδια αφορούν πτερυγόπλοια με μεταφορική ικανότητα 2.000-5.000 τόνων, μέγιστη ταχύτητα 500-900 χλμ./ώρα και εμβέλεια άνω των 10.000 χλμ. Οι διαστάσεις των πτερυγόπλοιων δεν θα ξεπερνούν τα 100 μέτρα και το εκπέτασμα των πτερύγων τα 45-60 μέτρα. Όταν πρόκειται για στρατιωτικά πτερυγόπλοια με αποστολή τις αμφίβιες επιχειρήσεις, αυτά θα μπορούν να μεταφέρουν έως και 1.500 στρατιώτες και 1.000 τόνους υλικού, ή 20 άρματα μάχης και άλλο παρελκόμενο εξοπλισμό.

Τα πτερυγόπλοια χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες όπως:

I. Αυτά που πετούν πολύ χαμηλά (δεν χρειάζονται πηδάλια ύψους βάθους και το πλήρωμα δεν χρειάζεται εκπαίδευση όπως στα αεροπλάνα).
II. Σε αυτά που μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα να πετούν σε ορισμένα ύψη (όχι όμως για πολύ).
ΙΙΙ. Σε αυτά που μπορούν να εκτελούν την πτήση ως αεροσκάφη και ταυτόχρονα ως πτερυγόπλοια, δηλαδή σε μεγάλα και σε χαμηλά ύψη. 

 

Τα πτερυγόπλοια διαφέρουν τόσο από τα αερόστρωμνα (Hovercraft), τα υδροπτέρυγα (Hydrofoil), όσο και από τα κλασικά πλοία, τα αεροπλάνα και τα υδροπλάνα κατηγορία να εντοπιστούν στα παρακάτω δεδομένα:

Αερόστρωμνα - Υδροπτέρυγα. Για τους δυο αυτούς τύπους σκαφών υπάρχουν σαφείς περιορισμοί που αφορούν στην ταχύτητα, το μέγεθος, την εμβέλεια, και την ικανότητα πλεύσης με κακοκαιρία, στη μεταφορική ικανότητα και στην κατανάλωση καυσίμου.
Πλοία. Μπορεί να έχουν την ίδια, αλλά και μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα από τα πτερυγόπλοια, αλλά τα τελευταία υπερέχουν στην ταχύτητα πλεύσης, την εμβέλεια και αν υπάρχει κυματισμός, μπορούν να πετάξουν ψηλότερα, αλλά και να πετάξουν πάνω από στεριά, χωρίς να χρειαστεί να την παρακάμψουν.

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ -ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ-ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ
Τα πτερυγόπλοια έχουν σχεδόν την ίδια ταχύτητα πετούν και ως συμβατικά αεροπλάνα. Διαφέρουν στη μεταφορική ικανότητα, δεν χρειάζονται αεροδρόμια, πετούν πολύ χαμηλά σε σύγκριση με τα αεροπλάνα, αλλά μπορούν να προσγειωθούν και σε συμβατικά αεροδρόμια (αν έχουν εφοδιαστεί με σύστημα προσγείωσης), έχουν την ίδια εμβέλεια αλλά κατά πολύ χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου (2-4 τόνους λιγότερο την ώρα).

Σε σύγκριση με τα ελικόπτερα είναι σαφώς ανώτερα από κάθε άποψη.

Η επιβίωση και η ασφάλεια που χαρακτηρίζουν το πτερυγόπλοιο είναι υψηλού επιπέδου. Πτερυγόπλοια έχουν δοκιμαστεί κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες και έχουν δείξει ότι, ακόμα και αυτά της πρώτης γενιάς, είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και αξιόπιστα.
Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετική δομική κατασκευή τους, στην ιδιαίτερα προσεγμένη προσαρμογή των πτερύγων στο σκάφος και στο ότι έχουν ευρέως χρησιμοποιεί ειδικά αντιδιαβρωτικά κράματα αλουμινίου, για την κατασκευή τους. Με τη χρήση αυτών των υλικών τα σκάφη μπορούν να λειτουργούν σε ένα ευρύτατο φάσμα περιβαντολογικών συνθηκών, με μεγάλη ασφάλεια και να κάνουν αναγκαστικές προσθαλασσώσεις ή να επιπλέουν χωρίς κανένα πρόβλημα.

Τα πτερυγόπλοια μπορούν να χρησιμοποιηθούν κύρια σε δύο διαμορφώσεις αποστολών. Η πρώτη αφορά τη χρησιμοποίηση τους, ως σκάφη αμφίβιων ή αποβατικών επιχειρήσεων και η δεύτερη ως σκάφη ναυτικής περιπολίας.

ΑΠΟΒΑΤΙΚΑ
Η χρησιμότητα του πτερυγόπλοιου ως αποβατικό σκάφος, είναι άμεσα αντιληπτή. Η μεγάλη ταχύτητα που τα διακρίνει, το φορτίο που αυτά μπορούν να μεταφέρουν, η ευελιξία, η ικανότητα τους να προσεγγίζουν τις ακτές είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα τους. Τα συγκεκριμένα σκάφη, για να εκτελέσουν την αποστολή τους. μπορούν να πάρουν το φορτίο τους, από οποιαδήποτε βάση του Ναυτικού, με μόνη προσθήκη ίσως αυτή μιας ειδικής ράμπας που να επιτρέπει στο φορτίο να φορτώνεται μέσω του καταπέλτη στην άτρακτο του πτερυγόπλοιου. Το φορτίο αυτό μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του σκάφους- από στρατιώτες, άρματα μάχης, γενικά οχήματα υποστήριξης ή ένα συνδυασμό από τα παραπάνω. Η προσέγγιση του σκάφους στο χώρο απόβασης, θα γίνεται με ταχύτητες που θα πλησιάζουν τα 400 χλμ/ωρα. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και σε καταστάσεις θάλασσας που μπορεί να είναι απαγορευτικές για hovercraft και για μικρά ΑΒΑΚ. 

Η ικανότητα αυτή εξηγείται καθώς το πτερυγόπλοιο μπορεί να πετά σε ύψος πάνω από τον κυματισμό της θάλασσας. Αυτό βέβαια θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εμβέλεια του σκάφους, αλλά οι επιπτώσεις αυτές μπορεί να μετριαστούν, εάν το φορτίο ελαττωθεί ανάλογα.

Η απώλεια αυτή μπορεί να αναπληρωθεί με δύο δρομολόγια αντί του ενός. ’Αλλωστε η ταχύτητα για μείωση του χρόνου του ταξιδιού στο μισό δε θα είναι πρόβλημα. Με την προσέγγιση του πτερυγόπλοιου στην περιοχή απόβασης, το σκάφος θα εξέρχεται στην ακτή, ο καταπέλτης θα ανοίγει και από μέσα θα βγαίνει το φορτίο του. Η απαγκίστρωση του σκάφους από την ακτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ελάχιστο χρόνο, πριν ο εχθρός προλάβει να ανταποδώσει πυρ, και να απομακρυνθεί από την περιοχή με ταχύτητες που είναι άγνωστες στα υπόλοιπα σκάφη επιφανείας.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ
Στη συγκεκριμένη διαμόρφωση εκτελείται περιπολία επί των ακτών, επιτήρηση θαλασσών, έρευνα και διάσωση, προστασία νηοπομπών, προσβολή εχθρικών ναυτικών δυνάμεων, παροχή έγκαιρης προειδοποίησης στις φίλιες δυνάμεις, μεταφορά ειδικών δυνάμεων, εκκένωση τραυματιών, πυρόσβεση κ.ά.

Αν λάβουμε υπόψη μας τις εδαφολογικές συνθήκες της χώρας μας, τότε το πτερυγόπλοιο είναι ίσως το πιο κατάλληλο μέσο για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω αποστολών.