Μη Επανδρωμένο Αερόχημα La-17. Πρώτη πτήση: 1953

 


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εκπέτασμα πτέρυγας, m
7,50
Μήκος, m
8,98
Ύψος, m
2,98
Επιφάνεια πτέρυγας m2
-
Βάρος κενό, kg
-
Μέγιστο βάρος απογείωσης, kg
3.100
Μεταφερόμενα εσωτερικά καύσιμα, kg
-
Κινητήρες, τύπος
1 x RD-9BR
Μέγιστη ώση , kg
-
Μέγιστη ταχύτητα ώση, km/h
750-900
Εμβέλεια, km
260
Επιχειρησιακή οροφή, m
7.000
Ελάχιστο ύψος πτήσης , m
100
Βαθμός ανόδου, m/sec
-
Αυτονομία, min
-