Υποβρύχιο όχημα τύπου “CE2F/X60” (Υποβρύχιο της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών) © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

Υποβρύχιο όχημα τύπου “CE2F/X60” (Υποβρύχιο της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών) © Konstantinos Panitsidis

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  CE2F / X60