Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής TF41-A-400 © Konstantinos Panitsidis

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ TF41-A-400

 


VIDEO

Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής TF41-A-400
© www.redstar.gr