Αξονοστροβιλοκινητήρας Makila 1A1 © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

Αξονοστροβιλοκινητήρας Makila 1A1 © Konstantinos Panitsidis

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Makila 1A1