Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video


 

 

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ F-16 Blk 52 "ΖΕΥΣ"