Κρατικό Μουσείο Αεροπορίας Κίεβου © Diego Silvestre

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Diego Silvestre


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video