Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής D-436-148 © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

Ο κινητήρας αυτός προορίζεται κυρίως για αεροσκάφη περιφερειακών αερογραμμών της κατηγόριας του An-148 και για αεροσκάφη μεσαίας εμβέλειας μέχρι 7.000 km.

Η κατασκευή του κινητήρα D-436-148 παρέχει:
-πολύ χαμηλή κατανάλωση καυσίμου σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του
-υψηλή αξιοπιστία
-αποδεκτό επίπεδο θορύβου
-χαμηλό λειτουργικό κόστος
-χαμηλά επίπεδα βλαβερών εκπομπών
-σταθερότητα παραμέτρων
-φέρει σύστημα FADEC
-μεγάλη διάρκεια ζωής (service life) μέχρι 12.000 ώρες πτήσης πριν την γενική επισκευή του.

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά D-436-148 Αεροσκάφη περιφερειακών αερογραμμών Αεροσκάφη μεσαίας εμβέλειας
Κατάσταση λειτουργίας Μέγιστη ώση απογείωσης (Η=0, Mach=0) th+37,5 oC Μέγιστη ώση απογείωσης (Η=0, Mach=0) th+30 oC
Ώση, kgf (N) 6.400 (62784) 6.830 (67002)
Κατανάλωση καυσίμων, kg/kgf*h (kg/N*h) 0,374 (0.0381) 0,377 (0.0384)
Μέγιστη ώση ταξιδιού (Η=11.000 m, Mach=0,75, ISA+10oC)    
Ώση, kgf (N) 1.500 (14.715) 1.500 (14.715)
Κατανάλωση καυσίμων, kg/kgf*h (kg/N*h) 0,618 (0,063) 0,618 (0,063)
Καθαρό βάρος κινητήρα, kg 1.400 1.400

  


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  6.570 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0.351 kg/kgf.*h
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού (H=11.000 m, M=0,75) 1.560 kgf 
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,60 kg/kgf.*h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  -
Λόγος παράκαμψης -
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης -
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης  
Διάμετρος κινητήρα -
Ύψος κινητήρα 1930 mm
Πλάτος κινητήρα 1784 mm
Μήκος κινητήρα 4034 mm
Βάρος κινητήρα 1400 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ D-436-148