Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  6.570 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0.351 kg/kgf. h
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού  1.560 kgf (H=11.000 m, M=0,75)
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,60 kg/kgf. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  -
Λόγος παράκαμψης -
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης -
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης  
Διάμετρος κινητήρα -
Ύψος κινητήρα 1930 mm
Πλάτος κινητήρα 1784 mm
Μήκος κινητήρα 4034 mm
Βάρος κινητήρα 1400 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -