Καλλιτεχνική απεικόνιση Ka-92 © Konstantinos Panitsidis


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

Η Kamov εξελίσσει ένα καινούργιας γενιάς ελικόπτερο Ka-92 σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του Αρχι-σχεδιαστή S. Mikheev στην MAKS-2007.

Μπορεί να μεταφέρει μέχρι 30 επιβάτες  σε  απόσταση 700 km και να επιστρέψει στην βάση του χωρίς ανεφοδιασμό. Κατά την ανάπτυξή του δόθηκε μεγάλη έμφαση στην αεροδυναμική μορφή του για να ελαχιστοποιήσουν την αντίστασή του. Θα είναι εξοπλισμένο με νέας γενιάς κινητήρες και με ουραίο αντιπεριστρεφόμενο στροφείο. Σύμφωνα με την Kamov η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος υπολογίζεται στα 8 χρόνια.

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ka-92