Σύνταγμα: Αλλαγή Φρουράς © Konstantinos Panitsidis

Photos from the personal collection of Konstantinos Panitsidis


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video