Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής D-36 (Lotarev) © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  6.500 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,358 kg/kgf. h
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού  1.600 kgf (H=8.000 m, M=0,75)
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,649 kg/kgf. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  20,2
Λόγος παράκαμψης 5,6
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.450 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 253 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης  
Διάμετρος κινητήρα -
Ύψος κινητήρα 1711 mm
Πλάτος κινητήρα 1541 mm
Μήκος κινητήρα 3470 mm
Βάρος κινητήρα 1106 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -