Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής D-36 (Lotarev) © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

Πρόκειται για ένα στροβιλοανεμιστήρα διπλής ροής (Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής) τριών αξόνων με υψηλό λόγο παράκαμψης, αρθρωτής (σπονδυλωτής) συναρμολόγησης. Προορίζεται κυρίως για αεροσκάφη κατηγορίας Yak-42, An-72, An-74 και για τα πτερυγοπλοια τύπου “Kometa-2” & “Vikhr-2”. O D-36 είναι σε γραμμή παραγωγής από το 1977.

Three-shaft turbofan engine Lotarev D-36

Στροβιλοανεμιστήρας σε τομή

1. Κώνος εισαγωγής 2. Ανεμιστήρας 3. Οδηγά πτερύγια εισαγωγής ανεμιστήρα 4. Άξονας ανεμιστήρα 5. Συμπιεστής χαμηλής πιέσεως 6. Θάλαμος καύσεως 7. Στρόβιλος υψηλής πιέσεως 8. Στρόβιλος χαμηλής πιέσεως 9. Περίβλημα στροβίλου 10. Ανεμιστήρας στροβίλου 11. Οπίσθιο στήριγμα κινητήρα 12. Κώνος εξαγωγής των καυσαερίων στροβίλου 13. Ακροφύσιο εξαγωγής των καυσαερίων 14. Ενδιάμεσο περίβλημα και συμπιεστής υψηλής πιέσεως 15. Κιβώτιο παρελκομένων 

 

Τύπος Στροβιλοανεμιστήρας διπλής ροής (Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής)με τριπλό-οδηγούμενο άξονα
Συμπιεστής Αξονικής ροής
- αριθμός βαθμίδων αποτελείται από:  
a) ανεμιστήρα 1
b) συμπιεστής χαμηλής πιέσεως 6
c) συμπιεστής υψηλής πιέσεως 7
Θάλαμος καύσεως Δακτυλιοειδής
Στρόβιλος  
-αριθμός βαθμίδων αποτελείται από: Αξονικής ροής
a) στρόβιλος υψηλής πιέσεως 1
b) Στρόβιλος χαμηλής πιέσεως 1
c) Στρόβιλος ανεμιστήρα 3
Αεριωθούμενο ακροφύσιο του πρώτου (εσωτερικού) και του δεύτερου (εξωτερικού) κυκλώματος (ροών) Συγκλίνων (κωνοειδής σχήμα), σταθερής γεωμετρίας

 

D-36 Αριστερή όψη (αεροσκάφος Yak-42)

D-36 Αριστερή όψη (αεροσκάφος Yak-42)

 

D-36 Δεξιά όψη (αεροσκάφος Yak-42)

D-36 Δεξιά όψη (αεροσκάφος Yak-42)

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  T-1, TS-1 και τα μείγματα τους σε οποιεσδήποτε αναλογίες
Έλαιο IMP-10 (εφεδρικό VNII NP-50-1-4F)
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  6.500 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,358 kg/kgf. h
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού (H=8.000 m, V=918,7 km/h) 1.600 kgf 
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,649 kg/kgf. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  20,2
Λόγος παράκαμψης 5,6
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.450 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 253 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης  
Διάμετρος κινητήρα 1541 mm
Ύψος κινητήρα 1711 mm
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 3470 mm
Βάρος κινητήρα 1106 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -

 

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ D-36 Στροβιλοανεμιστήρας διπλής ροής

 


VIDEO

D-36  στροβιλοανεμιστήρας διπλής ροής © Redstar.gr