Αξονοστροβιλοκινητήρας TV3-117VMA-SBM1V  © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

Ο κινητήρας αυτός προορίζεται κυρίως για ελικόπτερα καινούργιας γενιάς και για ελικόπτερα μετά την μετασκευή. 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση απογείωσης  2.500 h.p.
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,199 kg/e.h.p.*h
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση ταξιδιού  (H=6.000 m, V=500 km/h) 1.750 h.p.
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,188 kg/e.h.p. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  10
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.293 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 9,3 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Διάμετρος κινητήρα -
Ύψος κινητήρα 1210 mm
Πλάτος κινητήρα 880 mm
Μήκος κινητήρα 2860 mm
Βάρος κινητήρα 570 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ TV3-117MA-SBM1V