Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής D-30-II © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  T-1, TS-1
Έλαιο MK-8, MK-8P
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  6.930 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,610 kg/kgf.*h
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού  1.600 kgf 
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,793 kg/kgf.*h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  20,2
Λόγος παράκαμψης 0,843
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.330 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 128 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης  
Διάμετρος κινητήρα -
Ύψος κινητήρας -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα -
Βάρος κινητήρα 1809 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -