Ελικοστροβιλοκινητήρας TV7-117SM © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση απογείωσης  2.500 h.p.
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,200 kg/e.h.p. h
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση ταξιδιού (H=6.000 m, V=500 km/h) 1.800 h.p. 
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,180 kg/e.h.p.*h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  16
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.500 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 8 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Διάμετρος κινητήρα 940 mm
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 2136 mm
Βάρος κινητήρα 530 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -