Βοηθητική πηγή ισχύος RU19A-300 © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  900 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  -
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού (H=8.000 m, M=0,75) 1.600 kgf 
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  1,18 kg/kgf.*h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  4,6
Λόγος παράκαμψης -
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.150 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 16 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης  
Διάμετρος κινητήρα 550
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 1730 mm
Βάρος κινητήρα 225 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα 1.500 h