Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

Ο κινητήρας αυτός προορίζεται κυρίως για αεροσκάφη της κατηγόριας Tu-95 (όλων των εκδόσεων Tu-142 και για αεροσκάφη πολίτικων αερογραμμών τύπου Tu-114), καθώς επίσης και έχει εγκατασταθεί σε αεροσκάφη όπως An-22 και στα πτερυγοπλοία τύπου A-90 Orlyonok.

Το προωθητικό σύστημα NK-12 (MV/ΜP), φέρει διπλή έλικα μεταβλητού βήματος τύπου AV-60K (P) ή AV-60N, σταθερής ταχύτητας, διαμέτρου 5,6 m. Το βάρος του έλικα είναι 1.155 kg (εμπρόσθια σειρά 518 kg και η οπίσθια σειρά 637 kg).

 


Ο έλικας μεταβλητού βήματος τύπου AV-60 K (P) συνολικά φέρει οκτώ πτερύγια (η μπροστινή σειρά είναι εφοδιασμένη με τέσσερα πτερύγια και η πίσω, έχει άλλα τέσσερα πτερύγια), με ταχύτητα περιστροφής στις 736 στροφές/λεπτό, τα όποια αντιπεριστρέφονται αντίθετα μεταξύ τους (η μπροστινή σειρά - θετικά και η οπίσθια σειρά αρνητικά). Οι πτέρυγες φέρουν διατομή NACA-16. Σε περίπτωση μείωση της ροπής στρέψεως έλικας στον άξονα, ο έλικας είναι εφοδιασμένος με αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα πτερώσεως.

 Ο κινητήρας φέρει αυτόνομη δεξαμενή λαδιού με συνολική χωρητικότητα 135 λίτρα. Έκτος από αυτό ο κινητήρας απαρτίζεται και με άλλα συστήματα όπως: δυο γεννήτριες συνεχούς ρεύματος GSR-1800M, γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος SGO-30U, αεροσυμπιεστή ΑΚ-150ΝΚ, συσκευή-ελέγχου καυσίμου KTA-14N, αντλίες καυσίμου και άλλα συστήματα. Η εκκίνηση του προωθητικού συστήματος πραγματοποιείται από τις γεννήτριες του αεροδρομίου ισχύος 27 V ή από βοηθητικό ηλεκτροπαραγωγό στοιχείο (APU) τύπου TS-12M.

Το αεροπορικό καύσιμο που χρησιμοποιεί είναι κηροζίνη τύπου Τ-1, Τ-2 ή TS-1 και τα παράγωγά τους.
 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  T-1, T-2, TS-1
Έλαιο -
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση απογείωσης  15.000 h.p.
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  -
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση ταξιδιού  8.080 h.p. (H=10.000 m, M=0,56)
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,158 kg/hp. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  9,3
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.140 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Διάμετρος κινητήρα -
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα -
Βάρος κινητήρα 3.170 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα 4.500 h

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Kuznetsov NK-12