Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  10.500 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,580 kg/kgf. h
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού  2.200 kgf (H=11.000 m, M=0,8)
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,766 kg/kgf. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  10,8
Λόγος παράκαμψης, κατάσταση απογείωσης  1,05
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.156 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 228 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης
Διάμετρος κινητήρα 1442 mm
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 4762 mm
Βάρος κινητήρα 2170 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα 19.000 h