Εμβολοφόρος κινητήρας Mikulin M-17A © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  Βενζίνη B-70
Έλαιο -
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση απογείωσης  500 h.p.
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  -
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση ταξιδιού  -
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  -
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  -
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης -
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Διάμετρος κινητήρα -
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα -
Βάρος κινητήρα 540 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -