Ελικοστροβιλοκινητήρας Walter M601 © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  Κηροζίνη
Έλαιο -
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση απογείωσης  750 h.p.
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,200 kg/eshp. h
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση ταξιδιού  -
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  -
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  -
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 690o C
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Διάμετρος κινητήρα 590 mm
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα 590 mm
Μήκος κινητήρα 1675 mm
Βάρος κινητήρα 197 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -