Εμβολοφόρος κινητήρας Vedeneyev M14P © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση απογείωσης  360 h.p.
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,315 kg/h.p.*h
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση ταξιδιού  -
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,210 kg/h.p.*h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  -
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης -
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Διάμετρος κινητήρα -
Ύψος κινητήρα 985 mm
Πλάτος κινητήρα 985 mm
Μήκος κινητήρα 924 mm
Βάρος κινητήρα 214 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -