Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής Kuznetsov NK-93 (Turbofan-Triebwerk)  © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  18.000 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,230 kg/kgf. h
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού  3.200 kgf (H=11.000 m, M=0,75)
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,490 kg/kgf. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  28,85
Λόγος παράκαμψης, κατάσταση απογείωσης  16,6
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.520 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 228 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης
Διάμετρος κινητήρα 2900 mm
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 5972 mm
Βάρος κινητήρα 3.650 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -