Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής PS-90A-76  © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  14.000 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,372 kg/kgf.*h
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού (H=11.000 m, M=0,8) 3.200 kgf 
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,594 kg/kgf.*h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  29,5
Λόγος παράκαμψης, κατάσταση απογείωσης  4,6
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.575 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 451 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης
Διάμετρος κινητήρα 1900 mm
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα -
Βάρος κινητήρα 2.800 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -