Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής SaM146 © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

Ο κινητήρας αυτός εξελίχθηκε από την Powerjet, μια κοινοπραξία μεταξύ της Snecma και της NPO “Saturn”. O κινητήρας αποδίδει ώση 62-78 kN (6.322 - 7.953 kgf). Τον Απρίλιο του 2003 ο κινητήρας επιλέχθηκε από την “Sukhoi Civil Company” για το Superjet 100 καθώς και άλλων αεροσκαφών.
 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης   6.322 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης   -
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού   -
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,629 kg/kgf. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  22,8
Λόγος παράκαμψης, κατάσταση απογείωσης  4,43
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.575 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης
Διάμετρος κινητήρα -
Ύψος κινητήρα 1670 mm
Πλάτος κινητήρα 1950 mm
Μήκος κινητήρα 3590 mm
Βάρος κινητήρα 1.708 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα 20.000 h

  


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Κινητήρας SaM146