Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής D-30KP-3 "Burlak" © Konstantinos Panitsidis 

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

To 2005 η NPO “Salyut” ανέπτυξε τον κινητήρα “Burlak” ο οποίος είναι μια εξέλιξη του D-30KP. Συγκεκριμένα, αντί για τον συμπιεστή χαμηλής πίεσης τριών σταδίων, τοποθετήθηκε μια μονή φτερωτή ευρείας χορδής. Επιπλέον, βελτίωσαν τον θάλαμο καύσεως και άλλων μονάδων. Αυτές οι τροποποιήσεις οδήγησαν σε αύξηση του λόγου ροής παράκαμψης από 2,2 στα 3,65, της ωφέλιμης ζωής του κινητήρα, την μείωση ειδικής κατανάλωσης καυσίμου κατά 10-11%, του θορύβου και των εκπομπών καυσαερίων του κινητήρα. Αυτές οι αλλαγές είναι ευθυγραμμισμένες με τα πρότυπα ICAO. Το 75% του νέου κινητήρα είναι πανομοιότυπο με τους κινητήρες της D-30KP Σειρά 2.
Η εγκατάσταση του κινητήρα «Burlak» στο αεροσκάφος Il-76MD του ρωσικού Υπουργείου Έκτάκτων Αναγκών αποφασίστηκε το 2006. 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  13.000 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,404 kg/kgf.*h
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού (H=11.000 m, M=0,8) 2.800 kgf 
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,645 kg/kgf.*h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  -
Λόγος παράκαμψης, κατάσταση απογείωσης  3,65
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης -
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης  -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης
Διάμετρος κινητήρα 1775 mm
Ύψος κινητήρα 1670 mm
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 5734 mm
Βάρος κινητήρα ~2.700 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  Στροβιλοανεμιστήρας διπλής ροής D-30KP-3 "Burlak"