Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής D-30KP-3 "Burlak" © Konstantinos Panitsidis 

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  13.000 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,404 kg/kgf.*h
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού (H=11.000 m, M=0,8) 2.800 kgf 
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,645 kg/kgf.*h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  -
Λόγος παράκαμψης, κατάσταση απογείωσης  -
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης -
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης  -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης
Διάμετρος κινητήρα 1775 mm
Ύψος κινητήρα 1670 mm
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 5734 mm
Βάρος κινητήρα ~2.700 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -