Στροβιλοκινητήρας Klimov VK-1 © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  2.700 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  1,07 kg/kgf.*h
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού  -
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  -
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  4,2
Λόγος παράκαμψης, κατάσταση απογείωσης  -
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.170 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης  -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης
Διάμετρος κινητήρα 1270 mm
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 2640 mm
Βάρος κινητήρα 870 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -