Αξονοστροβιλοκινητήρας TV3-117 © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση απογείωσης  2.000 - 2.200 h.p.
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,210 - 0,230 kg/h.p. h
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση ταξιδιού  1.500 h.p.
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,250 - 0,270 kg/hp. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  9,6
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.263 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 9,1 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Διάμετρος κινητήρα -
Ύψος κινητήρα 728 mm
Πλάτος κινητήρα 660 mm
Μήκος κινητήρα 2055 mm
Βάρος κινητήρα 285 - 293 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα 7.500 h