Αξονοστροβιλοκινητήρας TV2-117 © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  T-1, TS-1 (GOST 10227-62) και μίγματα αυτών
Έλαιο Συνθετικό B-3V από το Tu 38-10295-75
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση απογείωσης  1.500 h.p.
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,275 kg/h.p.*h
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση ταξιδιού  1.000 h.p.
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,310 kg/hp.*h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  6,6
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.153 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 8 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Διάμετρος κινητήρα -
Ύψος κινητήρα 748 mm
Πλάτος κινητήρα 550 mm
Μήκος κινητήρα 2843 mm
Βάρος κινητήρα 334 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα 12.000 h