Στροβιλοκινητήρας RD3M-500 © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  T-1, TS-1
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  9.646 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  1,0 kg/kgf. h
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού  ~6.200 kgf 
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,93 kg/kgf. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  6,4
Λόγος παράκαμψης -
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.130 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 150 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης  
Διάμετρος κινητήρα 1400 mm
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 5380 mm
Βάρος κινητήρα 3.100 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -