Στροβιλοκινητήρας R11F2-300 © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  3.977 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  -
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού  -
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0.94 kg/kgf. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  8,8
Λόγος παράκαμψης -
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.175 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης  
Διάμετρος κινητήρα 900 mm
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 4600 mm
Βάρος κινητήρα 1088,5 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα 1.500 h