Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής NK8-4 © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  10.500 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,598 kg/kgf. h
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού  2.750 kgf (H=11.000 m, M=0,8)
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0.81 kg/kgf. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  10,8
Λόγος παράκαμψης, κατάσταση απογείωσης  1,042
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.190 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 222 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης  
Διάμετρος κινητήρα 1442 mm
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 5101 mm
Βάρος κινητήρα 2.200 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα 18.000 h