Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής Kuznetsov NK-86  © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  13.000 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,520 kg/kgf. h
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού  3.220 kgf (H=11.000 m, M=0,8)
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0.739 kg/kgf. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  12,93
Λόγος παράκαμψης, κατάσταση απογείωσης  1,18
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.172 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 288 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης  
Διάμετρος κινητήρα 1455 mm
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 5278 mm (με σύστημα του αναστροφέα ώσης)
Βάρος κινητήρα 2.750 kg (με σύστημα του αναστροφέα ώσης)
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα 18.000 h