Ελικοστροβιλοκινητήρας NK-4 © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση απογείωσης  4.000 h.p.
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,245 kg/hp. h
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση ταξιδιού  2.300 h.p. (H=8.000 m, M=0,57)
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,207 kg/hp. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  7,7
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.170 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 18,7 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Διάμετρος κινητήρα 1050 mm
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 2.770 mm
Βάρος κινητήρα 970 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -