Αξονοστροβιλοκινητήρας GTD-350 © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση απογείωσης  400 h.p.
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,365 kg/hp. h
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση ταξιδιού  -
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  -
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  6,0
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.243 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 2.2 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Διάμετρος κινητήρα 1050 mm
Ύψος κινητήρα 680mm
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 1350 mm
Βάρος κινητήρα 135 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα 4.000 h