Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής D-90A © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  16.000 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  -
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού  3.500 kgf (H=11.000 m, V=850 km/h)
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,595 kg/kgf. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  35,5
Λόγος παράκαμψης 4,36
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.565 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 470 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης  
Διάμετρος κινητήρα 1.900 mm
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 5333 mm
Βάρος κινητήρα 2950 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα 30.000 h