Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής Soloviev D-30KU © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  T-1, TS-1
Έλαιο MK-8, MK-8P
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  11.000 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,49 kg/kgf. h
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού  2.750 kgf 
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,7 kg/kgf. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  -
Λόγος παράκαμψης 2,42
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.385 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 269 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης  
Διάμετρος κινητήρα -
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα -
Βάρος κινητήρα 2300 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -