Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής D-30 © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  T-1, TS-1
Έλαιο MK-8, MK-8P
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  6.800 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,62 kg/kgf. h
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού  1.600 kgf (H=11.000 m, V=800 km/h) 
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,786 kg/kgf. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  18,65
Λόγος παράκαμψης 1,0
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.347 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 126 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης 7.750 rpm
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης 11.600 rpm
Διάμετρος κινητήρα 963 mm
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 3983 mm
Βάρος κινητήρα 1550 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα 19.000 h