Στροβιλοκινητήρας Lyulka AL-7F © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video 

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  9.600 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  -
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού  6.240 kgf  
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,91 kg/kgf. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  9,1
Λόγος παράκαμψης -
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.133 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 114 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Διάμετρος κινητήρα 1250 mm
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 6630 mm
Βάρος κινητήρα 2010 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα 250 h