Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής AI-25 © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  1.500 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,564 kg/kgf. h
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού  452 kgf  (H=6.000 m, M=0,48)
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,795 kg/kgf. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  8
Λόγος παράκαμψης 2,2
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.145 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 44,8 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης 10.750 rpm
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης 16.640 rpm
Διάμετρος κινητήρα -
Ύψος κινητήρα 896 mm
Πλάτος κινητήρα 820 mm
Μήκος κινητήρα 1993 mm
Βάρος κινητήρα 348 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα 18.000 h