Ελικοστροβιλοκινητήρας AI-24 © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση απογείωσης  2.550 h.p.
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  0,264 kg/hp. h
Ιπποδύναμη στο άξονα έλικα, κατάσταση ταξιδιού  1.550 h.p (H=6.000 m, V=450 km/h)
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,245 kg/h.p. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  6,40
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1.150 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 13,1 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης 15.100 rpm
Διάμετρος κινητήρα -
Ύψος κινητήρα 1075 mm
Πλάτος κινητήρα 677 mm
Μήκος κινητήρα 2345 mm
Βάρος κινητήρα 600 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα ~22.000 h