Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής με μετάκαυση © Konstantinos Panitsidis  Al-31F series 42 (M1) © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής με μετάκαυση, με ακροφύσια μεταβλητής διεύθυνσης εφαρμογής ώσης.

Τύπος κινητήρα – διπλής ροής, διπλού άξονα με ανάμειξη της ροής εσωτερικά και εξωτερικά περιβλήματος πίσω από το στροβίλο, με κοινό διπλό περίβλημα μετακαυστηρα και με ακροφύσια μεταβλητής διεύθυνσης εφαρμογής της ώσης.

Ακροφύσιο μεταβλητής διεύθυνσης εφαρμογής ώσης © Konstantinos Panitsidis

Ο κινητήρας AL-31F σειράς 42 (M1) έλαβε την πιστοποίηση (από την κρατική επιτροπή με επικεφαλής αρχηγό VVS στις 10 Οκτωβρίου 2006) και εντάχθηκε στο οπλοστάσιο της VVS στις 2007. Τον Απρίλιο του 2007 άρχισαν και οι πρώτες παραδόσεις του κινητήρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ του ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

Κατασκευή Σπονδυλωτός / βαθμιδωτός
Μεγίστη ώση με μετάκαυση, kgf 13.500
Ακροφύσιο μεταβλητής διεύθυνσης εφαρμογής της ώσης, με την κίνηση του, μοίρες 16 ως προς όλους άξονες
Ρυθμός εκτροπής ακροφυσίων, deg/s (μοίρες/δευτερόλεπτο) 45
Διάμετρος κινητήρα (εισαγωγή), m 0,92
Μήκος κινητήρα, m 4,99
Μεγίστη διάμετρος συμπεριλαμβανόμενων εξωτερικών εξαρτημάτων με ακροφύσια μεταβλητής διεύθυνσης, m 1,33
Βάρος κινητήρα (συμπεριλαμβανόμενου πχ ακροφύσιο μεταβλητής διεύθυνσης), kg 2100 +2%

  


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  13.500 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  -
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού  -
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,685 kg/kgf.*h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  -
Λόγος παράκαμψης -
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης -
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης  
Διάμετρος κινητήρα 924 mm
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα 1140 mm
Μήκος κινητήρα 4945 mm
Βάρος κινητήρα 1520 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ AL-31F Series 42 (M1)