Βοηθητική πηγή ισχύος AI-450-MS © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

Σύγχρονος βοηθητικός κινητήρας (βοηθητική πηγή ισχύος) διπλού άξονα ισχύος 222 kW. Σχεδιασμένο για χρίση σε επιβατικά αεροσκάφη τύπου An-148 και σε άλλα αεροσκάφη ιδίας κατηγορίας. 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση ισχύος γεννήτριας  40 kW
Κατανάλωση αέρα "αραιμάξεως" 1,127 kg/sec
Πίεση του αέρα "αραιμάξεως" 4,75 kgf/cm2
Θερμοκρασία του αέρα "αραιμάξεως" 230 oC
Κατανάλωση καυσίμου  118 kg/h

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ AI-450-MS