Στροβιλοκινητήρας διπλής ροής AI-22 © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

Σχεδιασμένο για χρίση σε επιβατικά αεροσκάφη τύπου Tu-324 και της εκδόσεις του. Ο AI-22 έχει δυνατότητα να εγκατασταθεί και σε αεροσκάφη κατηγορίας τύπου Yak-48. 

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καύσιμο  -
Έλαιο -
Μεγίστη ώση, κατάσταση απογείωσης  3.755 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση απογείωσης  -
Μεγίστη ώση, κατάσταση ταξιδιού  775 kgf
Ειδική κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση ταξιδιού  0,63 kg/kgf. h
Λόγος συμπίεσης κινητήρα, κατάσταση απογείωσης  15,49
Λόγος παράκαμψης 4,94
Θερμοκρασία αερίου στην είσοδο σε τουρμπίνα, κατάσταση απογείωσης 1,450 K
Λόγος ροής αέρα, κατάσταση απογείωσης 125,85 kg/sec
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή χαμηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης -
Συχνότητα περιστροφής συμπιεστή υψηλής πιέσεως, κατάσταση απογείωσης
Διάμετρος κινητήρα 1020 mm
Ύψος κινητήρα -
Πλάτος κινητήρα -
Μήκος κινητήρα 3060 mm
Βάρος κινητήρα 765 kg
Ωφέλιμη ζωή κινητήρα -

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ AI-22