Ροή αεριού στροβιλοκινητήρα

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

Ροή αεριού στροβιλοκινητήρα
Engine Gas Flow 
Газовоздушный тракт двигателя

Ροή αεριού στροβιλοκινητήρα / Engine Gas Flow  / Газовоздушный тракт двигателя