Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

Ουραίο πτέρωμα (ουραίο συγκρότημα) 
Tail unit
Хвостовое оперение